پایگاه اینترنتی فانکیوسکمقطع و رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی  یا فوق لیسانس عمران با گرایش برنامه ریزی حمل ونقل ، لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی یا فوق لیسانس صنایع ، لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی ،لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی یا فوق لیسانس صنایع ، لیسانس حسابداری، مدیریت امورمالی و کلیه رشته های مرتبط با حسابداری ، لیسانس نرم افزار کامپیوتر ، لیسانس سخت افزار کامپیوتر ولیسانس کامپیوتر وIT  - شرایط عمومی استخدام در شرکت حمل و نقل ریلی رجاء ۱-      اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان