پایگاه اینترنتی فانکیوسک این دانشمندان برای تولید خون‌ مصنوعی از سلول‌های ریز مصنوعی استفاده کردند که از عملکرد گولبول‌های قرمز خون تقلید می‌کنند.  این سلول‌های مصنوعی اکسیژن را نگه داشته و آن را به آرامی و با حرکت در سراسر بدن آزاد می‌کند.  سلول مصنوعی که توسط یک تیم در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس توسعه یافته، اکسیژن را به بافت‌ها رسانده و در حال حاضر بر روی حیوانات موثر واقع شده است.  این سلول‌ها را که در حدود دو درصد اندازه سلول‌های قرمز خون انسان هستند، می‌توان در دمای اتاق نگهداری کرد و در زمان…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان