پایگاه اینترنتی فانکیوسکاحراز هویت به وسیله لب شیوه جدیدی  است که توسط آن حرکات لب با گفتن رمز عبور مطابقت داده می شود. این روش  نسبت به دیگر  روش  های دیگر  احراز هویت برتری و تمایز دارد به این دلیل  که  حرکات لب هرشخصی منحصر به خود فرد است و همتایی  در دنیا ندارد وبه این جهت در رمز عبور  اعمال می شود.روش احراز هویت  توسط حرکات لب به وسیله شخصی با نام  "چونگ یی مینگ" به همراه گروهی از محققان دانشگاه باپتیست هنگ کنگ طراحی شده است. روش احراز هویت به این دلیل …

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان