پایگاه اینترنتی فانکیوسکپس از تمام این ماجراها تنابنده در یادداشتی که در اختیار کانال تلگرامی سینما گذاشت، به اظهارات اصلانی پاسخ داد. تنابنده نوشت: «دوست عزیز نامحترم، آقای تورج اصلانی در پیجتون فرمودید بنده طرح پایتخت را

بروز شده : شنبه 07 خرداد 1401
لینک دوستان