پایگاه اینترنتی فانکیوسک به طور قطع تایتانیک ۲ دارای تجهیزات مدرن از قبیل کنترل ماهواره‌ای، مسیریابی دیجیتال، سیستم‌های راداری و تمامی تجهیزات مورد انتظار یک کشتی قرن ۲۱ خواهد بود. اما از نظر دکوراسیون داخلی این کشتی با تایتانیک اصلی هیچ تفاوتی نخواهد داشت. تایتانیک ۲ برخلاف تایتانیک اصلی بسیار مجهزتر خواهد بود، به عنوان مثال کشتی جدید برای ۲،۴۳۵ مسافر و خدمه‌ی خود، ۲۷۰۰ قایق نجات خواهد داشت، در صورتیکه کشتی تایتانیک اصلی برای ۲،۲۲۳ خدمه و مسافر خود،‌۱،۱۷۸ قایق نجات داشت. 

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان