پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلمیزان تحصیلاترشته تحصیلیشرایط احرازسابقه مورد نیازجنسیتمحل خدمت۱نیروی مهندسیلیسانسپلیمربا سابقه کاریحداقل ۱ سال سابقهمردکارخانه حومه کرج۲کارشناس حسابداریلیسانسحسابداریمسلط به نرم افزارهای

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان