پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلمیزان تحصیلاترشته تحصیلیشرایط احرازسابقه مورد نیازجنسیتمحل خدمت۱نیروی مهندسیلیسانسپلیمربا سابقه کاریحداقل ۱ سال سابقهمردکارخانه حومه کرج۲کارشناس حسابداریلیسانسحسابداریمسلط به نرم افزارهای آفیس و اکسلحداقل ۵ سالمرددفتر مرکزی تهران۳کارمند فروشحداقل دیپلم–فروش سردحداقل ۲ سال سابقه فروشمردتهرانارسال رزومه به همراه عنوان شغلی : hr@avrand.com

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان