پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با اشاره به چگونگی تشکیل آکریل آمید افزود: این ماده در اثر ترکیب اسید آمینه آسپاراژین با یک ماده قندی در مواد غذایی مثل گلوکز یا فروکتوز به‌وجود می‌آید.یعقوبی گفت: آکریل آمید در مقادیر نسبتا زی

بروز شده : سه شنبه 01 خرداد 1403
لینک دوستان