پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه تازگی یک مادر باردار که  از منطقه هرات و مروست دچار درد زایمان در خودرو پراید شده است که او را بلافاصله به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) منتقل کردند و بعلت دیر رسیدن به بیمارستان نوزاد در مسیر متولد شده است و به دلیل عدم امکان جابجایی وی و با توجه به سردی هوا و احتمال سرما خوردن نوزاد و مادر نوزاد مادر را با خودرو به داخل اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز رساندند. هم اکنون حال نوزاد ومادرش مساعد گزارش شده است.

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان