پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحمد مهدی كوهی تحت تاثیر سریال ٥ كیلومتر تا بهشت كه در ماه رمضان سال ٩٠ از شبكه سوم سیما پخش شده بود، خودكشی كرده است. بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی در این باره گفته است: «با توجه به صدور قرار جلب

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان