پایگاه اینترنتی فانکیوسککانیاگو گفت: «ما فعالیت های بازاریابی و نفوذ زیادی را در این دو بازار انجام داده ایم زیرا فصد داریم به تولید کننده عمده چای اورتودوکس تبدیل شویم.» وی افزود، تولید فعلی چای ارتودوکس در کنیا برای تامین نیاز بازارهای جدید کافی نیست. بازار ایران و روسیه نیازمند حداقل 10 تا 122 میلیون کیلو چای ارتودوکس است اما کنیا تنها سه درصد از این میزان چای را در سه کارخانه کشور تولید می کند. چای اورتودوکس به چایی گفته می شود که از کل برگ گیاه چای و در یک فرآیند سنتی تهیه می شود و معمولا گرانتر از چای سیاه است. این…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان