پایگاه اینترنتی فانکیوسک کانیاگو گفت: «ما فعالیت های بازاریابی و نفوذ زیادی را در این دو بازار انجام داده ایم زیرا فصد داریم به تولید کننده عمده چای اورتودوکس تبدیل شویم.» وی افزود، تولید فعلی چای ارتودوکس در کنیا برای

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان