پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی اضافه کرد: طی این مدت قیمت نارنگی‌هایی که ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان به فروش می‌رفتند، به ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت پرتقال‌هایی که ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت به ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان رسیده است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد: باتوجه به بروز سرمای ناگهانی و بارندگی‌هایی که در کشور و به‌ویژه مازندران اتفاق افتاده است، هنوز نمی‌توان درباره شرایط بازار میوه و سبزی در روزهای آینده اظهارنظر قطعی کرد. مهاجران اضافه کرد: باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد…

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان