پایگاه اینترنتی فانکیوسک این خودروساز فرانسوی برای تشکر از وفاداری و اشتیاق هوادارانش یک نسخه از این خودروی سوپراسپرت را که منحصراً برای بازی ویدئویی گرن توریسمو تدارک دیده‌شده بود را به تولید رساند. طراحی این خود

بروز شده : پنجشنبه 16 تیر 1401
لینک دوستان