پایگاه اینترنتی فانکیوسکظاهرا در تهیه و تولید این سریال مشورت‌های مفصلی با اعضای مجلس اعلای عراق و جریانات شیعی صورت گرفته است اما فیلمنامه این سریال در مرحله بازنویسی و برطرف شدن ایرادات تاریخی آن متوقف و از دستورکار سیروس مقدم خارج شد؛ در آن دوران قرار بود این سریال در کشورهایی چون عراق، اردن و سوریه فیلمبرداری شود.اما پس از مدتی نام این سریال به «خانه عنکبوت» تغییر یافت و ساخت سریال صدام در 40 قسمت به محمدرضا هنرمند در جایگاه کارگردان و منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده سپرده شد.  فیلمنامه این سریال توسط علیرضا…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان