پایگاه اینترنتی فانکیوسکدرباره اسکناس‌های جدیدی که به بازار می‌آیند نیز چندی طول نمی‌کشد که معمولا نوع تقلبی آن هم وارد شده و با توجه به جدید بودن اسکناس و عدم شناخت کافی مردم از آنها، به سرعت در بین اسکناس‌های موجود دیده می‌شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بعد از ورود ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی طولی نکشید که نوع تقلبی آن در بازار مشاهده شد و در سال گذشته هم بعد از رونمایی از ایران چک ۵۰ هزار تومانی، گزارش چرخش نوع تقلبی این اسکناس در بین مردم اعلام شد.  باید یادآور شد که تقلبی بودن اسکناس با جعلی بودن آن…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان