پایگاه اینترنتی فانکیوسکلیه داوطلبان جهت ثبت نام از ساعت ۹ صبح یکشنبه ۶ دی لغایت ۱۳ دی ۹۴ به آدرس اینترنتی http://abadanums.ac.ir مراجعه نمایند. دانلود شرایط آگهی

بروز شده : سه شنبه 21 آذر 1402
لینک دوستان