پایگاه اینترنتی فانکیوسکتوصیه‌های طب سنتی برای روزهای آلوده سال نعمت الله مسعودی متخصص طب سنتی و عضو انجمن علمی طب سنتی ایران: - افراد با بیماری‌های خاص زیاد در هوای آلوده تردد نکنند. - افراد روغن بابونه و بنفشه را براساس مزاج خود در داخل بینی و مخاط بزنند و این کار را در طول روز چندین بار تکرار کنند.کسانی که مزاج گرم دارند از روغن بنفشه و کسانی که مزاج سرد دارند از روغن بابونه استفاده کنند و در صورتی که نمی‌توانند مزاج خود را تشخیص دهند از روغن بابونه استفاده کنند اما باید دقت کنند حتما روغن آن طبیعی باشد. - افراد در…

بروز شده : چهارشنبه 31 شهریور 1400
لینک دوستان