پایگاه اینترنتی فانکیوسک ویژگی های نرم افزار Taskbar :نمایش تمام برنامه های نصب شده بر روی دستگاه، با قابلیت تنظیم برای نمایش لیستی یا شبکه ایدیدن برنامه های اخیر – نمایش  برنامه های اخیرا استفاده شده شما و امکان سوئیچ

بروز شده : شنبه 05 آذر 1401
لینک دوستان