پایگاه اینترنتی فانکیوسکبوبانی با انتقاد از این اتفاق گفته است نباید زنی که دائم کتک می‌خورد و همسرش نشانه‌های اعتیاد دارد، با هرچیزی کنار بیاید. ممیزی‌ها و فضای بسته در رسانه ملی موضوع تازه‌ای نیست، اما به نظر می‌رسد این

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان