پایگاه اینترنتی فانکیوسک” می‌دانید، وقتی با او صحبت می‌کنم به نظر حالش خوب است. اما زیاد تماسی با او ندارم متوجه هستید؟” تورنتون ادامه می‌دهد: “ما هنوز دوستان خوبی برای هم هستیم. اما او در دنیای خودش است و من در دنیای خودم.

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان