پایگاه اینترنتی فانکیوسکعنوانجنسیتسابقهمدرک تحصیلیتوضیحاتحسابدارخانم۳ سالکارشناس حسابداریمسلط به سیستم پارسیان / آشنا به امور بیمه و مالیاتی (از محدوده ملک شهر )منشیخانم۳ سالترجیحا کامپیوتربا روابط عمومی بالا مسلط به کامپیوت

بروز شده : پنجشنبه 16 تیر 1401
لینک دوستان