پایگاه اینترنتی فانکیوسکعنوانجنسیتسابقهمدرک تحصیلیتوضیحاتحسابدارخانم۳ سالکارشناس حسابداریمسلط به سیستم پارسیان / آشنا به امور بیمه و مالیاتی (از محدوده ملک شهر )منشیخانم۳ سالترجیحا کامپیوتربا روابط عمومی بالا مسلط به کامپیوت

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان