پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط:۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۲ ۳-تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۴-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان ۵-داشتن حداقل ۱ سال سابقه کار ۶-داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت دایم جهت برادران ۷-نداشتن سابقه محکومیت جزایی ۸-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند ۹-داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کار ۱۰-نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان