پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر واقع این قاره كه زیلندیا نام گرفته 94 درصدش زیر آب است و شامل نیوزیلند و کالدونیای جدید می‌شود.  کالِدونیای جدید مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه (از ۱۸۵۳) در اقیانوس آرام است. &nbs

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان