پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحققان دریافتند مردانی که وعده غذایی دوم که حاوی پروتئین بالا متشکل از حبوبات را مصرف کرده بودند در مقایسه با مصرف دو وعده غذایی دیگر، احساس سیری بیشتر و گرسنگی کمتری را گزارش کرده بودند. محققا

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان