پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار Call Recorder: جستجو گروه بندی تماس های ضبط شده بر اساس تاریخ ایمیل خودکار حذف خودکار ضبط شده های قدیمی علامت گذاری تماس های ضبط شده به عنوان مهم برای حذف

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان