پایگاه اینترنتی فانکیوسکاز مهمترین قابلیت های این نرم افزار میتوان به موارد  زیر اشاره کرد:دکمه مجازی برای قفل کردن صفحه و یا دسترسی به بخش های مختلفدکمه مجازی تنظیم صدا برای کم و زیاد کردن صدای بلندگوشی دستگاهدکمه مجاز

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان