پایگاه اینترنتی فانکیوسککارشناس فروشلیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی/بازاریابی/ MBA/ آمارآشنا به تکنیک‌های مطالعه بازارآشنا به تکنیک های فروشمسلط به نرم افزارهای officeفعال، پر انرژی و دارای روابط عمومی بالادارای حداقل ۱

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان