پایگاه اینترنتی فانکیوسکرژیم های گیاه خواری می توانند سودمند باشند اما به شرط این که درست و دقیق برنامه ریزی شده باشند. گیاه خواران با یک برنامه ی غذایی مناسب می توانند خطر بیماری هایی چون چاقی، فشار خون بالا ، یبوست و .

بروز شده : پنجشنبه 11 خرداد 1402
لینک دوستان