پایگاه اینترنتی فانکیوسکحسینیان درباره وضعیت فعلی برخورد تلویزیون با رسانه‌های مجازی از وضعیت همیشگی برخورد با پدیده های جدید در ایران صحبت کرده و گفته: «پدیده های نو همیشه با مقاومت هایی روبرو بوده اما من اعتقاد دارم

بروز شده : دوشنبه 24 مرداد 1401
لینک دوستان