پایگاه اینترنتی فانکیوسکلذا از متقاضیان واجد شرایط در خواست می گردد پس از ارسال ایمیل به آدرس Vacancies@iran-mall.ir  مطابق دستور العمل اقدام فرمایند.شرایط عمومی:–         فارغ التحصیل یا اشتغال به تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته های مهندسی برق، مکانیک، عمران، صنایع و رشته های مدیریت گرایش های اجرایی، بازاریابی، بازرگانی، صنعتی، مالی و دولتی–         ظاهری موقر و اراسته–        …

بروز شده : دوشنبه 15 آذر 1400
لینک دوستان