پایگاه اینترنتی فانکیوسکلذا از متقاضیان واجد شرایط در خواست می گردد پس از ارسال ایمیل به آدرس Vacancies@iran-mall.ir  مطابق دستور العمل اقدام فرمایند.شرایط عمومی:–         فارغ

بروز شده : پنجشنبه 11 خرداد 1402
لینک دوستان