پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط عمومی استخدام – داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – دارا بودن کارت پایان خدمت

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان