پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلیمدرك تحصیلیسابقه و شرایط۱كارشناس روابط عمومی (رسانه)كارشناسی درحوزه علوم ارتباطات اجتماعی یا روزنامه۳ سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه روزنامه نگاری و رسانه۲طراح گرافیكحداقل لیسانس گرافیكفارغ

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان