پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین نرم افزار لیست برنامه های موجود در گوشی شما را نمایش می دهد که می توانید به صورت دستی یا خودکار نرم افزار های غیر ضروری را متوقف یا حذف نصب کنید که با این کار حافظه تلفن همراه شما بهینه می شود

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان