پایگاه اینترنتی فانکیوسکپس از انتشار این عکس مرد انگلیسی در توئیتر خود نوشته با دیدن ماهی به همراه دوستانش بسیار خندیده است. ” استیو کالینز ” ۳۲ ساله ادعا می کرده است که نیم رخ ماهی کاملاه با نیم رخ ترامپ هم خوانی دارد. این

بروز شده : پنجشنبه 10 فروردین 1402
لینک دوستان