پایگاه اینترنتی فانکیوسکعرض زبان اقای بایرن 8.6 سانتی متر است که حدود دو سانتی متر از گوشی ایفون درازتر است. امیلی دختر 14 ساله اقای بایرن نیز زبان عریضی همانند پدر دارد. عرض زبان امیلی 7.3 سانتی متر است. این پدر و

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان