پایگاه اینترنتی فانکیوسک به نظر اکثر پزشکان آب خوردن در هنگام غذا به شیره معده، اسید معده و همچنین از نظر گوارشی به بدن انسان آسیب می‌رساند.خوردن آب در هنگام غذا یا قبل و بعد آن به وضعیت فیزیولوژیکی انسان بستگی دارد.کسا

بروز شده : پنجشنبه 11 خرداد 1402
لینک دوستان