پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحققان می گویند خطرناک ترین زمان برای حمله قلبی که به ایست قلبی و نهایتا مرگ منتهی می شود ساعاتی است که بشر در آستانه خواب است و یا به خواب رفته است. به گفته این محققان اکثر حالات اضطراری قلبی عرو

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان