پایگاه اینترنتی فانکیوسکگفتنی است؛ دنیا فنی‌زاده عروسک‌گردان برخی از عروسک ها از جمله کلاه قرمزی بود که هفته پیش در اثر ابتلا به نوعی سرطان نادر پس از ده سال تحمل درد و رنج به دیار باقی شتافت.در دو سه سال آخر

بروز شده : پنجشنبه 14 مهر 1401
لینک دوستان