پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار Google Docs :ایجاد، ویرایش و ذخیره آسان اسناد Word مایکروسافتبه اشتراک گذاری اسان اسناد با کامپیوتر و یا گوشیویرایش اسناد به اشتراک گذاشته با دستگاه های دیگرذخیره اطلاعات در سروری

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان