پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی افزود: طبیعی است که امروز با پیروزی‌های متعدد نیروهای نظامی عراقی در مواجهه باگروه‌های تکفیری، امنیت به کررات بهتر از سال هاى گذشته می‌باشد از طرفی اهمیت زیارت اربعین موجب می شود دستگاه‌های ا

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان