پایگاه اینترنتی فانکیوسک یک جلو‌بندی الهام‌گرفته شده از فورد F-150 رپتور به بدنه‌ای چسبیده که بدون‌شک یک پروتون اگزورا MPV است. برای درک نشانه‌های اگزورا، کافی است تا نگاهی به ستون‌های اول بدنه و درهای جلوی آشنای آ

بروز شده : دوشنبه 20 آذر 1402
لینک دوستان