پایگاه اینترنتی فانکیوسک  «اسرافیل» درامی درباره چالش ها و نیازهای عاطفی و روابط انسانی است و در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مردى كه ماهى را دوست داشت بازگشته است. دخترى كه بهروز را دوست دارد باز مى گردد...مرده

بروز شده : پنجشنبه 11 خرداد 1402
لینک دوستان