پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه گفته متیو نوورثی یکی از محققان این پروژه این سیاره فاصله زیادی با ما دارد و به همین دلیل امکان مطالعه مستقیم حلقه های آن وجود ندارد.او در ادامه می افزاید: این سیاره بسیار بزرگتر از مشتری یا زحل است و سیستم حلقه ای آن ۲۰۰ برابر بزرگتر از حلقه های زحل است.مطالب مرتبط :سیاره ای مانند زمین کشف شد! (+عکس)

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان