پایگاه اینترنتی فانکیوسکظریه جدید استیون هاوکینگ در مورد پایان عمر سیاره زمین چندی پیش طی سخنرانی او در دانشگاه آکسفورد رسما اعلام شد . او در سخنرانی خود خبر پایان عمر زمین را تا هزار سال آینده یه جهانیان داد. زمان دق

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان