پایگاه اینترنتی فانکیوسک آن را داخل جوراب دیگری قرار دهید. می‌توانید از پودر جاذب رطوبت هم استفاده کنید. این جوراب پر شده را زیر صندلی راننده یا جلوی داشبوردتان قرار دهید تا تمام نم داخل ماشین را به خود بگیرد. به کمک ای

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان