پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه طور مثال این نشانه را در زبان هلندی: دم میمون، دانمارکی: خرطوم فیل، فنلاندی: دم گربه، آلمانی: میمون معلق، یونانی: اردك كوچك، مجاری: كرم، كره ای : حلزون، نروژی : دم خوك و در زبان روسی، سگ كوچك نام گذاری کرده اند.این اسامی نسبت به شکل ظاهری @ انتخاب شده اند. برای اولین بار این علامت را تاجران برای مشخص کردن قیمت واحد کالا ها استفاده می کردند اما بعد ها با پیدایش اینترنت و پست های الکترونیکی، این علامت در جهان معروف شد و همه مجبور به استفاده از آن شدند.برخی معتقد هستند این علامت در قرون وسطی به…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان