پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلیهمکاریسابقه مرتبطL1مدیر پروژه( مهندسی مکانیک)تمام وقت۲۰L2مدیر مهندس- مکانیک/ پروسستمام وقت۱۵L3مهندس پروژه- کارشناس مهندسیتمام وقت۵L4کارشناس ارشد سیویل و طراحی سازهتمام وقت۱۰L5منشی پروژهتمام وقت۵P1کارشناس و کارشناس ارشد کنترل پروژهتمام وقت۵ و ۱۰۲کارشناس dccتمام وقت۳M1دستیار مدیرعاملتمام وقت۵C1کارشناس قراردادهاتمام / نیمه وقت۱۵F1مشاور بیمه- آشنا به مناطق ازادنیمه وقت۲۰F2مشاور امور مالی- آشنا به مناطق ازادنیمه وقت۲۰F3کارشناس و مشاور فاینانس پروژهتمام / نیمه وقت۷ و ۱۵F4کارشناس ارزیابی…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان