پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلیجنسیتتحصیلات۱سرپرست حسابداریآقالیسانس حسابداری با ۲ سال سابقه کار۲کارشناس فروش آشنا به فروشگاههای زنجیره ای و آمادگی سفر به شهرستانآقالیسانس۳کارشناس فروش آرایشی بهداشتی با سابقه مفید و مرتبطآقا/خانمحداقل لیسانس۴فروشنده فروشگاههای زنجیره ایآقاحداقل دیپلم۵مامور پخشآقاحداقل دیپلم۶متصدی چیدمان کالاآقا/ خانمحداقل دیپلم۷فروشنده آرایشی بهداشتی تمایل به ویزیت حضوریآقا/ خانمدیپلم به بالامتقاضیان واجد شرایط ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ با حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی نسبت به ارسال سوابق و مشخصات…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان