پایگاه اینترنتی فانکیوسکلتریک آیزمن Leatrice Eiseman مدیر اجرایی موسسه پینتون در بیانیه ای اعلام کرد این رنگ سبز برای ما در سال 2017 محیط اجتماعی و سیاسی شاد و پر سر و صدایی ایجاد خواهد کرد. او در ادامه صحبت هایش عنوان ک

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان