پایگاه اینترنتی فانکیوسککارشناسان بر این باورند که خوابیدن به مدت کافی و حدود هفت یا هشت ساعت در شبانه روز می تواند این مشکل را برطرف کند؛ اما متخصصین تغذیه درباره وجود هاله های سیاه زیر چشم هشدار می دهند.«کاساندرا چون

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان