پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان اینکه متاسفانه با نبود کنترل و نظارت کافی یک فرد در یک روز با دفترچه ای خود می تواند به چند پزشک مراجعه کند، افزود: علاوه بر اینکه به طور عام مصرف دارو در کشور ما بالا است، متاسفانه د

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان